Anna E. Munchs legat

Hjemmeside for ansøgere til Anna E. Munchs legat.

Legatet uddeles til kvindelige billedkunstnere og forfattere, der er fyldt 50 år på ansøgningstidspunktet, og som har behov for økonomisk støtte.

Ansøgerne skal have markeret sig kunstnerisk og kunne dokumentere deres arbejde.

Legatet uddeles hvert andet år i ulige årstal - næste gang 2015.

Ansøgningsfristen er 1. november 2015.

Ansøgningsskemaet kan hentes som
word-fil eller læses her.